Mellorar a loxística sería máis doado se se tivesen claras as prioridades da cidade “A loxística urbana é tráfico necesario. É a sabia que corre polas veas da cidade”. Así definiu Mercedes Llop as chamadas reparticións de última milla, aquelas que poñen paquetes ou mercadorías no interior de negocios e domicilios e que teñen unha crecente importancia na mobilidade urbana por dúas dimensións: o aumento do comercio electrónico e a desmotorización de amplas zonas das cidades. Con estas premisas, a profesora Llop participou na quinta sesión da Facultade Ágora, da  Deputación de Pontevedra,...

ler máis